I pracovní obuv může být stylová Prohlédnout

Boty do roboty

Společnost TIPABOTY s.r.o. Třebíč vznikla  1. 1. 2008 odkoupením části podniku TIPA B, a.s. Třebíč, která sdružovala kromě výroby obuvi i další činnosti. Společnost má dva stěžejní výrobní směry. Vyrábí jednak pracovní obuv do lehkých provozů, která je na trh dodávána pod známým sloganem „BOTY DO ROBOTY“ a dále se specializuje na výrobu komfortní zdravotní obuvi. Technologie výroby je zaměřena na dokonalé dílenské zpracování vzhledem k ortopedickým a zdravotním požadavkům na obuv včetně módního designu.

Veškerá pracovní obuv, včetně antistatické ESD obuvi, vyhovuje evropským normám a je opatřena prohlášením shody výrobce.